Σύσταση Αστυνομίας για τα Ζώα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του στις 2/10/19.

O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού θεσμού που να μπορεί να ανταποκριθεί στην απαίτηση της κοινωνίας για την προστασία των ζώων και την τιμωρία εκείνων που κακοποιούν τα ζώα, προχώρησε, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και σε συνεργασία με την Αστυνομία, στη δημιουργία της Αστυνομίας για τα Ζώα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα politis.com.cy η «αρμοδιότητα της Αστυνομίας για τα Ζώα θα είναι η διερεύνηση υποθέσεων κακοποίησης και κακομεταχείρισης ζώων», όπως υπέδειξε ο κ. Σαββίδης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, το οποίο συνδιαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση με φιλοζωικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς, και βασίστηκε σε κάποιες αποτελεσματικές πρακτικές άλλων κρατών.

animal-police-cyprus-news-police-for-animals-pets-dogs-cats
barringtonpolice.org

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα θα διερευνούν υποθέσεις που αφορούν:

1. Περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπο χορηγεί ή προμηθεύει οποιοδήποτε δηλητήριο ή άλλη βλαβερή ουσία σε ζώο ή προκαλεί όπως τέτοια ουσία ληφθεί από οποιοδήποτε ζώο ή, όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος ζώου, επιτρέπει τη χορήγηση ή προμήθεια δηλητηρίου ή άλλης βλαβερής ουσίας σε ζώο,

2. την με οποιοδήποτε τρόπο περιαγωγή ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού θανάτου,

3. τη θανάτωση ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας ή άλλους ανεπίτρεπτους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ζώων ως στόχων εξάσκησης,

4. τη διοργάνωση αγώνων μεταξύ ζώων ή με ζώα, κατά τη διάρκεια των οποίων το ζώο υφίσταται κακομεταχείρισης ή θανατώνεται,

5. τη χρήση ζωντανών ζώων για εκπαίδευση σκύλων ή έλεγχο της επιθετικότητάς τους, εκτός όταν οι σκύλοι εκπαιδεύονται ή δοκιμάζονται σε τεχνητή φωλιά και σε συνθήκες που καθορίζονται με κανονισμούς,

6. τη χρήση ζώων για εκθέσεις, διαφημίσεις, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών ή για παρόμοιους σκοπούς, όταν αυτό συνεπάγεται την πρόκληση πόνου, ταλαιπωρίας ή τραυματισμού σε αυτά,

7. την πρόσδεση και έλκυση του ζώου σε αυτοκινούμενο όχημα, με τρόπο που δυνατόν να του προκαλέσει καταπόνηση, τραυματισμό ή ταλαιπωρία,

8. τον βασανισμό ζώου.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τροποποιείται ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 2) του 2019, ώστε να δημιουργηθεί αυτή η Μονάδα, με τα μέλη της να ορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας και να λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η Αστυνομία για τα Ζώα θα συνεργάζεται επίσης με την Κοινοτική Αστυνόμευση (Αστυνομικούς της γειτονιάς) και ταυτόχρονα θα παρέχει την αναγκαία βοήθεια στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των τοπικών Αρχών, στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν θέματα που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των εξουσιοδοτημένων προσώπων, άλλων προσώπων ή ζώων.

Πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει «σωστά» η Αστυνομία για τα ζώα; Θεωρείς ικανοποιητικά όσα προνοεί το νομοσχέδιο;